Първо помощно училище, гр.София

Ремонт на покрив и саниране на първо помощно училище,  гр.София 

Инвеститор: Министерство на образованието